Ambulancia čeľustnej ortopédie

Služba Do 18 rokov (spoluúčasť ZP) Nad 18 rokov (bez spoluúčasti ZP)
Prvé vyšetrenie zdarma zdarma
Otlačky, analýzy, návrh liečebného plánu 50,- € v cene liečby
Separácia v cene liečby v cene liečby
Komplexná liečba fixným aparátom na jedno zuboradie 500,- € 900,- €
Komplexná liečba fixným aparátom na druhé zuboradie 400,- € 800,- €
Kontroly, výmeny materiálov, prídavné súčiastky atď. v cene liečby v cene liečby
Dolepenie odpadnutej súčiastky zdarma zdarma
Stiahnutie aparátu v cene liečby v cene liečby
Stiahnutie aparátu v cene liečby v cene liečby
Zhotovenie retenčnej platne na udržanie stavu v cene liečby v cene liečby
Zhotovenie fixného retainera na udržanie stavu v cene liečby v cene liečby
Príplatok za keramické zámky 5,- EUR / 1 zub 5,- EUR / 1 zub
Kotviace miniimplantáty v cene liečby v cene liečby
Kotviace miniimplantáty u pacientov odoslaných od iného čeľustného ortopéda 80,- EUR / 1 ks 80,- EUR / 1 ks
Liečba parciálnym fixným aparátom (do 6 zubov) vrátane kontrol atď. 166,- EUR 300,- EUR
Liečba snímateľným aparátom vrátane kontrol atď. 90,- EUR
Štartovací balíček zubných kefiek Curaprox v hodnote cca 30,- Eur v cene komplexnej liečby v cene komplexnej liečby
Štartovací balíček zubných kefiek Curaprox v hodnote cca 15,- Eur v cene liečby parciálnym aparátom v cene liečby parciálnym aparátom
Ospravedlnenky do školy, priepustky do práce zdarma zdarma

* Ceny za liečbu sa uhrádzajú postupne. Pri lepení aparátu sa platí záloha podľa dohody a zvyšnú sumu je možné uhrádzať priebežne v ľubovoľných splátkach počas trvania liečby (18 - 30 mesiacov) bez navýšenia.

Ambulancia zubného lekárstva

Služba Cena
VŠZP
Cena
Dôvera
Cena
Union
Cena
Bez ZP
Preventívna stomatologická prehliadka 0,- € 0,- € 0,- € 11,90 €
Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu 6,- € 5,9 € 6,- € 10,- €
Jednoplôšková výplň zuba - fotokompozit 20,- € 19,8,- € 20,- € 28,- €
Jednoplôšková výplň zuba - amalgám 18,- € 19,8 € 20,- € 28,- €
Dvojplôšková výplň zuba - fotokompozit 25,- € 24,5 € 25,1 € 42,6 €
Dvojplôšková výplň zuba - amalgám 23,- € 22,5 € 23,1 € 40,5 €
Trojplôšková výplň zuba - fotokompozit 30,- € 29,4 € 30,2 € 51,6 €
Trojplôšková výplň zuba - amalgám 27,- € 26,5 € 27,2 € 48,6 €
Korunková dostavba z fotokompozitu 35,- € 34,4 € 35,2 € 56,6 €
Endodontické ošetrenie - dočasné zaplnenie KK 6,- € 5,8 € 6,- € 12,4 €
Endodontické ošetrenie - definitívne zaplnenie KK - jednokoreňový zub 29,- € 28,4 € 29,2 € 53,- €
Endodotické ošetrenie - definitívne zapnenie KK - viackoreňový zub 43,- € 41,8 € 43,4 € 91,- €
Výstuž KK - FRC čap na 1 KK 25,- € 25,- € 25,- € 25,- €
Výstuž KK - FRC čap na ďalší KK v rámci 1 zuba 15,- € 15,- € 15,- € 15,- €
RTG - intraorálna snímka 4,- € 3,9 € 4,- € 8,3 €
RTG bitewing - obojstranne 10,- € 10,- € 10,- € 10,- €
Pečatenie 1 zuba 5,- € 5,- € 5,- € 5,- €
Vyšetrenie zubného kazu Diagnodentom 3,- € 3,- € 3,- € 3,- €
Ošetrenie ozónom 10,- € 10,- € 10,- € 10,- €
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa 0,- € 0,- € 0,- € 5,- €
Extrakcia jednokoreňového trvalého zuba alebo koreňa 0,- € 0,- € 0,- € 8,- €
Extrakcia viackoreňového trvalého zuba alebo koreňa 0,- € 0,- € 0,- € 12,- €
Injekčná anestézia pri ostatných výkonoch 5,- € 4,8 € 5,- € 10,- €
Odstránenie gingívy VFP 5,- € 5,- € 5,- € 5,- €
Inlay koreňová - FRC čap 25,- € 25,- € 25,- € 25,- €
Stiahnutie korunky 5,- € 5,- € 5,- € 5,- €
Korunka kovokeramická 134,- € 134,- € 134,- € 150,- €
Korunka z bezkovovej keramiky 180,- € 180,- € 180,- € 200,- €
Mostík kovokeramický - cena na 1 zub 134,- € 134,- € 134,- € 150,- €
Mostík z bezkovovej keramiky - cena na 1 zub 180,- € 180,- € 180,- € 200,- €
Kompozitný mostík zosilnený skleneným vláknom 150,- € 150,- € 150,- € 150,- €
Celková snímateľná náhrada horná alebo dolná 90-150 €* 90-150 €* 90-150 €* 210-270 €*
Čiastočná snímateľná náhrada horná alebo dolná 120-210 €* 120-210 €* 120-210 €* do 350 €*

* Cena podľa prvkov.

Dentálna hygiena

Služba Cena
Vstupná návšteva - odstránenie zubného kameňa, povlakov, leštenie zubov, inštruktáž čistenia zubov 25,- €
Kontrola 15,- €
Airflow - pieskovanie 15,- €
Inštruktáž čistenia zubov ZK Curaprox 5460 (kefka v cene) 2,5- €
Inštruktáž čistenia zubov ZK Curaprox 5460 (kefka v cene) 2,5- €
Inštruktáž čistenia zubov jednozväzkovou ZK Curaprox 1006 (kefka v cene) 3,- €
Inštruktáž čistenia zubov medzizubnou kefkou Curaprox (1 kefka v cene) 2,- €
Inštruktáž čistenia zubov medzizubnou kefkou Curaprox (3 kefky + 2 zdarma) 6,- €
Inštruktáž používania bioaktívneho dentálneho krému Tooth Mousse 15,- €

Naša spoločnosť má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. + Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. + Union zdravotná poisťovňa, a.s.