Vstupná prehliadka je zdarma

Vstupná komplexná prehliadka pozostáva z podrobného vyšetrenia chrupu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, parodontu, z kontroly medzičeľustných vzťahov, vzájomného postavenia zubov, z kontroly dentálnej hygieny a hygienických návykov. V niektorých prípadoch je pre komplexnú diagnostiku potrebné zhotoviť RTG snímky, ktoré sú spoplatnené.

Zmluvné poistenie

Pre Váš komfort máme uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.
všeobecná zdravotná poisťovňa
Dôvera zdravotná poisťovňa
union zdravotná poisťovňa

Cenník zdravotníckych výkonov ambulancia čeľustnej ortopédie

platný od 1.1.2024
Spoluúčasť ZP
(začiatok liečby do 17,5 roka)
Spoluúčasť ZP
(začiatok liečby od 17,5 do 18 rokov)
Bez spoluúčasti ZP
(nad 18 rokov)
Konzultácia, vyšetrenie 0,- € 0,- € 15,- €
Vyšetrenie, odtlačky / scan, 3 x RTG, analýzy, návrh liečebného plánu 100,- € 100,- € 200,- €
Separácia v cene liečby v cene liečby v cene liečby
Komplexná liečba fixným aparátom na jedno zuboradie (18 - 30 mesiacov) 600,- €*, záloha pri lepení min. 200,- € 900,- €*, záloha pri lepení min. 200,- € 1200,- €*, záloha pri lepení min. 400,- €
Komplexná liečba fixným aparátom na druhé zuboradie (18 - 30 mesiacov) 500,- €* 800,- €* 1000,- €*
Kontroly, výmeny materiálov, prídavné súčiastky atď. v cene liečby v cene liečby v cene liečby
Dolepenie odpadnutej súčiastky (aj mimo termínu objednania) v cene liečby v cene liečby v cene liečby
Stiahnutie aparátu, lokálna fluoridácia, intraorálny scan, 2 x RTG, fotodokumentácia, analýzy v cene liečby v cene liečby v cene liečby
Zhotovenie jednej retenčnej platne na udržanie stavu + kontroly (24 mesiacov) - záruka na retenčnú platňu 6 mesiacov v cene liečby v cene liečby v cene liečby
Zhotovenie fixného retainera na udržanie stavu v cene liečby v cene liečby v cene liečby
Oprava fixného retainera v dobe do 24 mesiacov od zhotovenia v cene liečby v cene liečby v cene liečby
Oprava fixného retainera v dobe po 24 mesiacoch od zhotovenia 10,- € / 1 zub 10,- € / 1 zub 10,- € / 1 zub
Strata drôtika z fixného retainera v prípade potreby opravy fixného retainera 20,- € 20,- € 20,- €
Pozáručné zhotovenie novej ret. platne / z dôvodu na strane pacienta - vrátane nového IO scanu a zhotovenia 3D modelu 40,- € 40,- € 40,- €
Pozáručné zhotovenie novej ret. platne / z dôvodu na strane pacienta - bez potreby nového IO scanu 30,- € 30,- € 30,- €
Liečba parciálnym fixným aparátom (do 6 zubov) vrátane kontrol a všetkých súčiastok 200,- € 200,- € 400,- €
Liečba snímateľným aparátom vrátane kontrol 100,- € 100,- € neposkytuje sa
Doplatok za fenestráciu 1 zuba k ČO liečbe vrát. lok. anest. 20,- € 20,- € 20,- €
Náhryz na úpravu skríženého zhryzu bez ČO aparátu (1 zub) 20,- € 20,- € neposkytuje sa
Predprotetická ortodontická extrúzia 1 zuba pri následnom zhotovení fixnej protetiky u nás individuálna cena individuálna cena 200,- €
Predprotetická ortodontická extrúzia 1 zuba pri následnom zhotovení fixnej protetiky u iného zubného lekára individuálna cena individuálna cena 300,- €
Štartovací balíček zubných kefiek v cene komplexnej liečby v cene komplexnej liečby v cene komplexnej liečby
RTG snímka - ortopantomogram (OPG) - samostatne bez ČO liečby 15,- € 15,- € 15,- €
RTG snímka - bočná snímka hlavy (TeleRTG, kefalometrická snímka) - samostatne bez ČO liečby 15,- € 15,- € 15,- €
RTG smínka - bitewing obojstranne - samostatne bez ČO liečby 15,- € 15,- € 15,- €
Ospravedlnenky do školy, priepustky do práce v cene liečby v cene liečby v cene liečby

* Ceny za liečbu sa uhrádzajú postupne. Pri lepení aparátu sa platí záloha a zvyšnú sumu je možné uhrádzať priebežne v ľubovoľných splátkach počas trvania aktívnej fázy liečby (18 – 30 mesiacov) bez navýšenia.

Bližšie informácie k platbe sú uvedené v zmluve o dielo, ktorú uzatvárame s každým pacientom pred začatím čeľustno-ortopedickej liečby.

Cenník zdravotníckych výkonov ambulancia zubného lekárstva

platný od 1.1.2024
Doplatok pacienta v EUR
(poistenci ZP 24, 25, 27)
Priama platba v EUR
Preventívna stomatologická prehliadka 0,- € 22,- €
Preventívna stomatologická prehliadka u detí do 18 rokov 0,- € 16,- €
Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu 15,- € 22,- €
Ošetrenie zubného kazu skloionomérnou výplňou ručne miešanou 0,- € 43,- €
Jednoplôšková výplň zuba - fotokompozit 40,- € 55,- €
Dvojplôšková výplň zuba - fotokompozit 50,- € 80,- €
Trojplôšková výplň zuba - fotokompozit 60,- € 100,- €
Korunková dostavba z fotokompozitu - štvor a viacplôšková výplň zuba 70 – 90,- € 110 – 130,- €
Ošetrenie zubného kazu SIC výplňou strojovo miešanou – malý rozsah 20,- € 35,- €
Ošetrenie zubného kazu SIC výplňou strojovo miešanou – stredný rozsah 25,- € 55,- €
Ošetrenie zubného kazu SIC výplňou strojovo miešanou – veľký rozsah 30,- € 70,- €
Aplikácia MTA 15,- € 15,- €
Nasadenie kofferdamu 10,- € 10,- €
Preendodontická dostavba 20,- € 20,- €
Trepanácia 1 KK 20,- € 20,- €
Trepanácia 2 KK 25,- € 25,- €
Trepanácia 3 a viac KK 30,- € 30,- €
Paliatívne endodontické ošetrenie - dočasné zaplnenie 1 KK 25,- € 35,- €
Paliatívne endodontické ošetrenie - dočasné zaplnenie 2 KK 35,- € 45,- €
Paliatívne endodontické ošetrenie - dočasné zaplnenie 3 a viac KK 45,- € 55,- €
Endodontické ošetrenie - definitívne zaplnenie KK - jednokoreňový zub 70,- € 110,- €
Endodotické ošetrenie - definitívne zapnenie viacerých KK – dvojkoreňový zub 80,- € 155,- €
Endodotické ošetrenie - definitívne zapnenie viacerých KK - troj a viackoreňový zub 90,- € 165,- €
Endodontické ošetrenie - opakované dočasné zaplnenie 1 KK 25,- € 25,- €
Endodontické ošetrenie - opakované dočasné zaplnenie 2 KK 35,- € 35,- €
Endodontické ošetrenie - opakované dočasné zaplnenie 3 a viac KK 45,- € 45,- €
odstránenie koreňovej výplne jednokoreňového zuba + dočasné zaplnenie 1 KK 45,- € 45,- €
odstránenie koreňovej výplne viackoreňového zuba + dočasné zaplnenie 2 KK 55,- € 55,- €
odstránenie koreňovej výplne viackoreňového zuba + dočasné zaplnenie 3 a viac KK 65,- € 65,- €
Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 110,- € 110,- €
Reendodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 155,- € 155,- €
Reendodontické ošetrenie troj a viackoreňového zuba 165,- € 165,- €
Výstuž KK - FRC čap na 1 KK 40,- € 40,- €
Výstuž KK - FRC čap na 2 KK 60,- € 60,- €
RTG - intraorálna snímka 10,- € 17,- €
RTG bitewing - obojstranne 15,- € 15,- €
RTG snímka - ortopantomogram (OPG) 15,- € 44,- €
Pečatenie fisúr 1 zuba 20,- € 20,- €
Pečatenie fisúr každého ďalšieho zuba v rámci 1 návštevy 10,- € 10,- €
Vyšetrenie zubného kazu Diagnodentom 5,- € 5,- €
Ošetrenie ozónom 10,- € 10,- €
Extrakcia jednokoreňového zuba - nadštandardná 25,- € 40,- €
Extrakcia viackoreňového zuba - nadštandardná 40,- € 60,- €
Komplikovaná extrakcia zuba – nadštandardná 55,- € 90,- €
Sutura poextrakčnej rany 10,- € 17,- €
Kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie 10,- € 17,- €
Injekčná anestézia pri vitálnej exstirpácii pulpy alebo pri extrakcii zuba – nadšt. 7,- € 15,- €
Injekčná anestézia pri ostatných úkonoch na žiadosť pacienta 15,- € 15,- €
odstránenie gingívy VFP vrátane lokálnej anestézie 20,- € 20,- €
Stiahnutie korunky 20,- € 30,- €
Korunka kovokeramická od 180,- € od 200,- €
Korunka z bezkovovej keramiky (zirkónová) od 290,- € od 310,- €
Estetická fazeta 280,- € 280,- €
Pozáručné nacementovanie spadnutej korunky 30,- € 30,- €
Mostík kovokeramický - cena na 1 zub od 180,- € od 200,- €
Mostík z bezkovovej keramiky (zirkónový) - cena na 1 zub od 290,- € od 310,- €
Adhezívny mostík – náhrada zuba vo frontálnom úseku 250,- € 250,- €
Adhezívny mostík – náhrada zuba v distálnom úseku 300,- € 300,- €
Dlahovanie zubov výstužou so sklenených vlákien – cena na 1 zub 15,- € 15,- €
Celková snímateľná náhrada horná alebo dolná – nadštandardná od 220,- € od 340,- €
Čiastočná snímateľná náhrada horná alebo dolná – nadštandardná od 300,- € od 400,- €
Alginátový odtlačok – 1 zuboradie 15,- € 15,- €
Silikónový odtlačok – 1 zuboradie 20,- € 20,- €
Digitálny intraorálny sken – Medit i700 – cena na 1 zuboradie 25,- € 25,- €
Dočasná korunka zhotovená 3D tlačiarňou – 1 zub 40,- € 40,- €
Dočasná korunka zhotovená 3D tlačiarňou – každý ďalší zub v rámci 1 návštevy 20,- € 20,- €
Konzultácia - každých začatých 15 minút 15,- € 15,- €
Krátky administratívny výkon 0,- € 5,- €
Administratívny výkon na žiadosť pacienta 5,- € 10,- €
Strata času – neošetriteľné dieťa – každých začatých 15 minút 15,- € 15,- €
Strata času, nedostavenie sa na termín 25,- € 25,- €

Dentálna hygiena

platný od 1.1.2024
Doplatok pacienta v EUR
(poistenci ZP 24, 25, 27)
Priama platba v EUR
Dentálna hygiena (kyretáž, ultrazvuk, pieskovanie, inštruktáž) 50,00 € 80,00 €
Dentálna hygiena (kyretáž, ultrazvuk, pieskovanie, inštruktáž) – ťažký stav 60,00 € 90,00 €
Dentálna hygiena (kyretáž, ultrazvuk, pieskovanie, inštruktáž) – ľahký stav alebo deti do 12 rokov 40,00 € 70,00 €
Pieskovanie ako samostatný úkon 20,00 € 20,00 €
Fluoridácia, remineralizácia skloviny 10,00 € 10,00 €
Ošetrenie ďasien (preplach peroxidom, aplikácia gélu BlueM) 5,00 € 5,00 €
Ošetrenie citlivých zubných krčkov – 1 zub 10,00 € 10,00 €
Ošetrenie citlivých zubných krčkov – za každý ďalší zub 5,00 € 5,00 €
Minerálne pečatenie fisúr – 1 zub 10,00 € 10,00 €
Aplikácia ozónu (ošetrenie herpesov, áft, kútikov, vačkov atď.) 10,00 € 5,00 €
Inštruktáž čistenia zubov zubnou kefkou Linea Dent 6580 (1 kefka v cene) 2,00 € 2,00 €
Inštruktáž čistenia zubov zubnou kefkou Curaprox 5460 / 3960 / Smart / 1006 / 1009 (1 kefka v cene) 3,00 € 3,00 €
Inštruktáž čistenia zubov medzizubnou kefkou Curaprox alebo Curasept (1 kefka v cene) 2,00 € 2,00 €
Inštruktáž čistenia zubov medzizubnou kefkou Curaprox (set 5 = kefiek v cene) 6,00 € 6,00 €
Inštruktáž čistenia zubov medzizubnou kefkou Curasept (set 5 = kefiek v cene) 5,00 € 5,00 €
Inštruktáž čistenia zubov zubnou kefkou Oral Prevent (kefka v cene) 2,50 € 2,50 €
Inštruktáž čistenia zubov bambusovou zubnou kefkou (kefka v cene) 2,00 € 2,00 €
Inštruktáž používania bioaktívneho dentálneho krému Tooth Mousse (krém Tooth Mousse v cene) 18,00 € 18,00 €
Bielenie zubov Philips Zoom - kombinované (ambulantné + domáce) 290,00 € 290,00 €
Bielenie zubov Philips Zoom - ambulantné 250,00 € 250,00 €
Bielenie zubov Philips Zoom - domáce 100,00 € 100,00 €

RTG

platný od 1.1.2024
Služba Cena v EUR
OPG 15,- €
TeleRTG 15,- €
TMK 15,- €
Bitewing P+Ľ 15,- €
IO RTG 15,- €