Dobrý deň, som Katarína Košická.
Vítam Vás v našej klinike.

Predstavujem Vám našich skúsených profesionálov.
MDDr. Katarína Košická
MDDr. Katarína Košická (rod. Červeňová)

čeľustná ortopédka, odborná zástupkyňa, konateľka spoločnosti

MDDr. Jakub Štellmach

vedúci zubný lekár, čeľustný ortopéd

MDDr. Daniela Baluchová

zubná lekárka

MDDr. Radka Figuli

čeľustná ortopédka, materská dovolenka

MDDr. Júlia Gondžurová

zubná lekárka

MDDr. Zuzana Hudáková
MDDr. Zuzana Hudáková

zubná lekárka

MDDr. Zuzana Jurkuľáková
MDDr. Zuzana Jurkuľáková

zubná lekárka

MDDr. Martina Lešková
MDDr. Martina Lešková

zubná lekárka

MDDr. Martina Macuráková

zubná lekárka

MDDr. Michaela Račeková (rod. Sláviková)
MDDr. Michaela Račeková (rod. Sláviková)

zubná lekárka

MDDr. Maroš Tima

zubný lekár

Bc. Simona Drabiščáková
Bc. Simona Drabiščáková

dentálna hygienička

Bc. Miroslava Mattová
Bc. Miroslava Mattová

vedúca sestra

Mgr. Ľubica Dunajová

zdravotnícka asistentka

Valéria Erghová
Valéria Erghová

zubná asistentka

Mgr. Jana Humeňanská

zdravotná sestra, materská dovolenka

Petra Kielárová

zdravotnícka asistentka

Viktória Majerčáková

zubná asistentka

Mgr. Barbora Novýsedláková

zubná asistentka

Mgr. Martina Simová

zdravotnícka asistentka

Mária Spiegelhalterová
Mária Spiegelhalterová

zubná inštrumentárka, materská dovolenka

Veronika Stolárová

zdravotnícka asistentka

Mgr. Miroslava Zajacová

zdravotná sestra

Mgr. Radka Binderová

recepčná

Mgr. Viera Ďuricová
Mgr. Viera Gorelová

recepčná, materská dovolenka